Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • bělozářka liliovitá
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • bledule jarní
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • bradáček vejčitý
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • přástevník kostivalový
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • koniklec luční
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • kostival český
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.