Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • kozinec rakouský
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bělozářka liliovitá
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prstnatec májový
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • bledule jarní
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • památný dub v Petrohradu
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • bradáček vejčitý
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • kostival český
 • přástevník kostivalový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • koniklec luční
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.