Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • lilie cibulkonosná
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • kozinec rakouský
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • bělozářka liliovitá
 • koniklec luční
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • přástevník kostivalový
 • kostival český
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bradáček vejčitý
 • památný dub v Petrohradu
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • otakárek ovocný
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.