Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský
 • přástevník kostivalový
 • rosnatka okrouhlolistá
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • okrotice bílá (Cephalantera da
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bledule jarní
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • otakárek ovocný
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • památný dub v Petrohradu
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • prstnatec májový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • kostival český
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • koniklec luční
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • bradáček vejčitý
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.