Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • otakárek ovocný
 • klikva bahenní
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bledule jarní
 • bradáček vejčitý
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • koniklec luční
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kostival český
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • přástevník kostivalový
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • památný dub v Petrohradu
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.