Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • okrotice bílá
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • klikva bahenní
 • rosnatka okrouhlolistá
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • prstnatec májový
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • památný dub v Petrohradu
 • bradáček vejčitý
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kostival český
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • přástevník kostivalový
 • bělozářka liliovitá
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec luční
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.