Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • otakárek ovocný
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon
 • památný dub v Petrohradu
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • prstnatec májový
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • bělozářka liliovitá
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • bledule jarní
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • bradáček vejčitý
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • koniklec luční
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • přástevník kostivalový
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • kostival český
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.