Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • bledule jarní
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • klikva bahenní
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • prstnatec májový
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • přástevník kostivalový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • kostival český
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec luční
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • památný dub v Petrohradu
 • bradáček vejčitý
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.