Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bradáček vejčitý
 • bledule jarní
 • rosnatka okrouhlolistá
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • přástevník kostivalový
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prstnatec májový
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • kostival český
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • koniklec luční
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.