Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • památný dub v Petrohradu
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • bělozářka liliovitá
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • klikva bahenní
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • prstnatec májový
 • otakárek ovocný
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • kostival český
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • přástevník kostivalový
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec luční
 • bradáček vejčitý
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.