Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • kozinec rakouský
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • koniklec luční
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • bradáček vejčitý
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • bledule jarní
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • rosnatka okrouhlolistá
 • výr velký (Bubo bubo)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • kostival český
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • přástevník kostivalový
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.