Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • kostival český
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • koniklec luční
 • památný dub v Petrohradu
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • přástevník kostivalový
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • bradáček vejčitý
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.