Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • památný dub v Petrohradu
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • střevíčník pantoflíček
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • kostival český
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • bělozářka liliovitá
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • přástevník kostivalový
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bělozářka liliovitá
 • rosnatka okrouhlolistá
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • bradáček vejčitý
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • koniklec luční
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.