Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • okrotice bílá
 • rosnatka okrouhlolistá
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • koniklec luční
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový
 • kozinec rakouský
 • hvězdnice zlatovlásek
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • kostival český
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • bledule jarní
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • přástevník kostivalový
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • památný dub v Petrohradu
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • bradáček vejčitý
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.