Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • střevíčník pantoflíček
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prstnatec májový
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • památný dub v Petrohradu
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • bradáček vejčitý
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • kostival český
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • koniklec luční
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • přástevník kostivalový
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.