Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • prstnatec májový
 • přástevník kostivalový
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • otakárek ovocný
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • kostival český
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • památný dub v Petrohradu
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • bradáček vejčitý
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.