Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • prstnatec májový
 • bledule jarní
 • výr velký (Bubo bubo)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • hvězdnice zlatovlásek
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • památný dub v Petrohradu
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • koniklec luční
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • bělozářka liliovitá
 • bradáček vejčitý
 • kostival český
 • přástevník kostivalový
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.