Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • bělozářka liliovitá
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • prstnatec májový
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • přástevník kostivalový
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • klikva bahenní
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon
 • kostival český
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • okrotice bílá (Cephalanthera darmasonium
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • památný dub v Petrohradu
 • bledule jarní
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • bělozářka liliovitá
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • otakárek ovocný
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.