Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • bělozářka liliovitá
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
 • bradáček vejčitý
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • prstnatec májový
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • bělozářka liliovitá
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • kozinec rakouský
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • památný dub v Petrohradu
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • přástevník kostivalový
 • koniklec luční
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • kostival český
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.