Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • rosnatka okrouhlolistá
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • kozinec rakouský
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • bělozářka liliovitá
 • výr velký (Bubo bubo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • kostival český
 • památný dub v Petrohradu
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • koniklec luční
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • přástevník kostivalový
 • prstnatec májový
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • bradáček vejčitý
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.