Vítejte na stránkách věnovaných soustavě NATURA 2000 v Ústeckém kraji

Příroda Ústeckého kraje skrývá netušené krásy.

Věříme, že vám tyto stránky budou příjemným pomocníkem při jejich poznávání.

Odborná veřejnost tu pak může nalézt mnoho důležitých údajů týkajících se územní i druhové ochrany přírody.

A tak zkoumejte, pátrejte a poznávejte.

 

 • roháč obecný (Lucanus cervus)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • bělozářka liliovitá
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • ropucha obecná (Bufo bufo)
 • koniklec luční (Pulsatilla pratensis)
 • střevíčník pantoflíček
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • bledule jarní
 • lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • střevlík lesklý (Carabus nitens)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • rosnatka okrouhlolistá
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • výr velký (Bubo bubo)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
 • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • prvosenka jarní (Primula veris)
 • zvonek broskolistý (Campanula persicifolia)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • vstavač mužský (Orchis mascula)
 • zmije obecná (Vipera berus)
 • otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • hřib nachový (Boletus rhodopurpereus)
 • bělozářka liliovitá
 • bradáček vejčitý
 • prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
 • památný dub v Petrohradu
 • klikva bahenní
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • silenka ušnice (Silene otites)
 • koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • přástevník kostivalový
 • kostival český
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • prstnatec májový
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • ropucha zelená (Bufo viridis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • modrásek stříbroskvrnný (
 • baňka velkokališná (Sarcophaera coronari)
 • jetel alpínský (Trifolium alpestre)
 • koniklec luční
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.