11 - Písčiny u Oleška

 

 

 

Lokalitu představuje jihozápadní část komplexu Trávčického lesa včetně bývalé střelnice a cesty přiléhající k jižnímu lesnímu okraji severovýchodně od obce Oleško (okr. Litoměřice) v nadmořské výšce 163-170 m n. m. Půdním podkladem je vátý písek pleistocénního stáří, původem ze štěrkopískových náplavů řeky Labe. Vegetaci tvoří otevřené a kostřavové trávníky písčin vyskytující se podél cest, na bývalé střelnici a při lesních okrajích, větší část území zaujímá lesní kultury s borovicí lesní a náletem trnovníku akátu. Fragmenty přirozených lesních porostů acidofilní doubrav na písku jsou zastoupeny maloplošně zejména při okrajích lesa. Přírodovědně nejcennějším biotopem jsou otevřené písčiny s paličkovcem šedavým na ploše bývalé střelnice a kostřavové trávníky písčin ve východním cípu lokality u oplocené zahrady a na okrajích procházející cesty.

  • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
  • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
  • smil písečný (Helichrysum arenarium)
  • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.