12 - Sovice u Brzánek

 

 

 

Lokalitu tvoří jihovýchodně orientovaná stráň při úpatí vrchu Sovice, v blízkosti obce Brzánky. Vrch Sovice je významnou dominantou okolního kraje, svým tvarem připomíná blízkou horu Říp.


Území leží na poměrně prudkém svahu s rozsáhlými nátržemi, které obnažují světle zbarvené podloží. Příkrý svah není v současnosti nijak využíván, část byla nevhodně zalesněna borovicí černou (Pinus nigra), další část zarůstá keři.


Vegetací, která zaslouží ochranu, jsou zdejší širokolisté suché trávníky. Jedná se o zapojené až mezernaté trávníky na podloží křídových slínovců. Díky světlé barvě podložní horniny tento typ vegetace bývá nazýván bílé stráně.


Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice chlumní (Aster amellus), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata).

 

Další informace je také možno získat ZDE na stránkách občanského sdružení Salvia, které pro toto území zpracovalo návrh plánu péče.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.