16 - Myslivna

 

 

 

Evropsky významná lokalita Myslivna se rozkládá na výměře 62 ha v nivě Malé Ohře západně od obce Kostelec nad Ohří. Jedná se o jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním poohří. Neméně významná je část teplomilných doubrav a dubohabřin, kde se nacházejí svahová prameniště s tvorbou pěnovcových sedimentů.

 

Stromové patro lužního lesa je tvořeno zejména olší, jasanem, topolem a vrbou, ve společenstvech tvrdého lužního lesa převládá dub letní, javor a jilm.

 

Ze vzácných druhů rostlin se zde vyskytuje růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), oměj vlčí mor žlaznatý (Aconitum vulparia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kostival český (Symphytum bohemicum) nebo bledule jarní (Leucojum verum)

 

V lokalitě hnízdí také řada vzácných druhů ptáků, jako je žluna šedá (Picus canus), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

 

  • bledule jarní (Leucojum vernum)
  • kostival český
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.