33 - Slanisko u Škrle

 

 

 

Evropsky významná lokalita Slanisko u Škrle se nachází severozápadně od obce Škrle, v nadmořské výšce 249 m n.m až 270 m n. m.


Rozhodující vliv na charakter vegetace má vedle klimatických činitelů zejména substrát. Slanomilné rostliny jsou přímo vázány na slané půdy nebo využívají salinitu půd jako faktor snižující konkurenci jiných druhů rostlin (halofyty fakultativní). Na rozdíl od přímořských slanisek, která obsahují hlavně chlorid sodný, je salinita půd v severozápadních Čechách způsobena rozpustnými sírany, hlavně síranem hořečnatým (hořká sůl).


Na této lokalitě se vyskytuje řada vzácných a chráněných druhů rostlin, jako je hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kozinec dánský (Astragalus danicus), prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum) nebo jitrocel přímořský brvitý (Planatgo maritima subsp. Ciliata).


Dále je třeba zmínit některé významné druhy živočichů, které na této lokalitě můžeme potkat, jako je například krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo strnad luční (Emberiza calandra).

  • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.