41 - Podmilesy

 

 

 

Lokalita se nachází v údolí Podmileského potoka severně od Klášterce nad Ohří, mezi obcemi Domašín a Louchov. 

 

Z hlediska ochrany přírody je nejvýznamnější souvislý pás lužních lesů, který se vytvořil v nivě Podmileského potoka samovolně po vysídlení původních obyvatel tohoto kraje a ukončení zemědělského hospodaření na těchto plochách. V současné době má lužní les charakter přirozeného porostu, s dobře vyvinutým bylinným patrem, složeným především z bylin tzv. jarního aspektu, to znamená většinou cibulovitých rostlin, které kvetou časně zjara ještě před olistěním stromů, dokud na povrch půdy dopadá dostatek slunečního svitu. 

 

Lokalita je významná bohatou populací silně ohroženého prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina), který kvete ve dvou barevných formách, světle žluté nebo nachově červené. Zajímavostí je výskyt teplomilné flóry, která je v podmínkách Krušných hor neobvyklá - roste zde jako na jediném místě Krušných hor silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

 

Ze zoologického hlediska je širší oblast zajímavá např. pozorováním dravce motáka pilicha (Circus cyaneus) a v mimohnízdní době i zálet čápa černého (Ciconia nigra) za potravou. Z rozmnožujících druhů ptáků je významná křepelka polní (Coturnix coturnix), strnad luční (Emberiza calandra), ťuhýk obecný (Lanius collurio), z plazů zmije obecná (Vipera berus). 

 

  • koniklec luční
  • prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.