45 - Východní Krušnohoří

 

 

 

Evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří se nachází na východních svazích Krušných hor od Jirkova až po Tisou. Nadmořská výška tohoto území se pohybuje od 280 m n. m. do 877 m n. m.

 

Jedná se o rozsáhlý komplex lesní i nelesní vegetace této části Krušných hor. Velkou část zabírají acidofilní bučiny, které doplňují společenstva dubohabřin a květnaté bučiny. Významnou částí území jsou také podhorské louky, pastviny a vřesoviště.

 

Ze vzácných druhů rostlin se zde vyskytuje upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba plazivá (Salix repens), kosatec sibiřský (Iris sibirica), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), prha arnika (Arnica montana), kociánek dvojdomý (Antennaria dioica), bříza pýřitá (Betula pubescens), mlečivec alpský (Cicerbita alpina), a řadu dalších.

 

Z živočišných druhů tu můžeme objevit tetřívka obecného (Tetrao tetrix), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), chřástala polního (Crex crex), čápa černého (Ciconia nigra) a mnoho dalších.

 

  • Klikva bahenní (Oxycocus palustris)
  • Ropucha obecná (Bufo bufo)
  • Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
  • Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)
  • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.