5 - Stráně u Velkého Újezdu

 

 

 

Lokalitu tvoří dvě menší oddělená území, jižněji položené stráně mezi obcemi Zahořany a Velkým Újezdem, a severní část mezi Velkým Újezdem a Dolními Řepčicemi.


Jedná se o západně až severozápadně orientované stráně, místy značně sklonité. Vegetaci tvoří polopřirozené suché trávníky s výskytem řady vzácných a chráněných druhů rostlin, například čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a mnoho dalších.


Významný je výskyt dvou druhů pětiprstek - pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a hustokvětá (G. densiflora).


Dříve byly tyto stráně intenzivně vypásány, v současné době ve velké míře zarůstají křovinami i náletem stromů, některé části byly zalesněny nepůvodními a stanovištně nevhodnými dřevinami borovicí lesní a borovicí černou. Původní stepní charakter lokality se udržel hlavně na nejprudších svazích, které jsou tak chudé na živiny, že se zde expanzivnější dřeviny zatím neuchytily. Pro zachování bohatosti lokality do budoucna je nutné obnovit péči o stráně formou jejich sečení nebo pastvy stádem ovcí a koz.

 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.