Evropsky významné lokality v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

- oblast Litoměřicko

  Evropsky významné lokality v působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
  Evropsky významné lokality v působnosti jiných orgánů ochrany přírody
  Ptačí oblasti Ústeckého kraje
 

Evropsky významné lokality - oblast Litoměřicko

3 | Stráně u Drahobuzi

4 | Úštěk - kostel

5 | Stráně u Velkého Újezdu

6 | Skalky u Třebutiček

7 | Stráně nad Suchým potokem

8 | Holý vrch

9 | Na Černčí

10 | V Kuksu

11 | Písčiny u Oleška

12 | Sovice u Brzánek

 

13 | Bílé stráně u Štětí

14 | Hora Říp

15 | Evaňská rokle

16 | Myslivna

17 | Údolí Podbradeckého potoka

18 | Na dlouhé stráni

19 | Vrbka

20 | Vrch Hazmburk

21 | Mokřad pod Terezínskou pevností

52 | Ohře

 

 

 • bělozářka liliovitá
 • přástevník kostivalový
 • kostival český
 • podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)
 • netopýr velký (Myotis myotis)
 • černýš rolní (Melampyrum arvense)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • kozinec dánský (Astragalus danicus)
 • střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
 • lilie cibulkonosná
 • bledule jarní (Leucojum vernum)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens)
 • kozinec rakouský (Astragalus austriacus)
 • hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
 • paličkovec šedavý (Corynephorus canescens)
 • přeslička zimní (Equisetum hyemale)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • smil písečný (Helichrysum arenarium)
 • otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
 • zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • bělozářka liliovitá
 • šater svazčitý (Gypsophila fastigiata)
 • žluťucha žlutá (Thalictrum flavum)
 • černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora)
 • hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
 
 

Nepoužívejte tyto fotografie bez souhlasu autora. Více informací ZDE.